Showing all 8 results

6B đường Tú Xương, Phường 6, Quận 3
 1005m2 700 tr/tháng
259 Điện Biên Phủ, Quận 3
 3-4 185 - 491m2 27 tỷ +
259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
 682m2 88 tỷ
259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
 5 367m2 71 tỷ
259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận
 4 491m2 89 tỷ

Call: 0902.601.689