NGHỊ QUYẾT 18 –NQ/TW BAN HÀNH NGÀY 16/6/022

Bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất

Quy định cơ sở tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất theo quy định

Đánh giá thuế cao hơn với người có nhiều nhà đất

Người dân bị thu hồi đất sẽ có quy định cụt thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Mở rộng đối tượng, hạn mức nhận quyền chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp. Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngâm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển.

Nghị định 44/2022/NĐ-CP

-Điều 18 Nghị định 44 yêu cầu các chủ đầu tư dự án bất động sản phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, sản phẩm dù điều kiện giao dịch và lượt giao dịch bất động sản cho Sở xây dựng theo biểu mẫu trong mỗi kì báo cáo

Các thông tin kê khai, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án cần được thực hiện trước khi có thông báo khởi công hoặc trước khi được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP ban hành ngày 16/9/2022

-Nâng cao tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp; tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư; yêu cầu chặt hơn về hồ sơ chào bán và phương thức phát hành; xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong trường hợp cụ thể.

-Tăng trách nhiệm của nhà đầu tư khi mua trái phiếu doanh nghiệp, ví dụ: nhà đầu tư phải đọc bản công bố thông tin và tự kí xác nhận việc tiếp nhận đầy đủ những thông tin doanh nghiệp công bố; đồng thời, hiểu pháp luật và chịu trách nhiệm về việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Saigonluxury.com.vn - Chuyên BĐS hạng sang