The Rivus

Khu dinh thự nổi từ cảm hứng Haute Couture đầu tiên tại châu Á

Global City 

Khu đô thị biểu tượng “DOWNTOWN” mới của Thành phố Hồ Chí Minh

Ritz Carlton

Khu căn hộ hàng hiệu thương hiệu Ritz Carlton

Grand Marina Sai Gon

Khu căn hộ JW Marriott, Marriott