Hiển thị tất cả 6 kết quả

1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 nhà thô 820m2 90 tỷ
Số 1 đường 104, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 3+1 200m2 22 tỷ - 3000$/tháng
Số 1 đường 104, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 5 500m2 82 tỷ
Số 1 đường 101 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 3 240m2 2200$/tháng
Số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, HCM
 4 330m2 liên hệ