Hiển thị tất cả 3 kết quả

đường Nam Thông, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 338 (19x18) 78 tỷ
Khu Nam Viên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 460m2 230 tỷ
Địa chỉ: số 22 Tân Phú Quận 7 
 4 412m2  85 tỷ