Hiển thị tất cả 9 kết quả

10 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, Quận 2
 447m2 140 tỷ
10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, Quận 2
 321m2 95 tỷ
145 Nguyễn Văn Hường, phường Thảo Điền, Quận 2
 5 800m2 162 tỷ
145 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2
 5 798m2 162 tỷ
Số 10, Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, Quận 2
 719m2 280 tỷ
145 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2
 272 - 1048m2 80 tỷ
10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, Quận 2
 586m2 153 tỷ

(+84)902.601.689