Hiển thị tất cả 7 kết quả

720 Điện Biên Phủ, P22. Quận Bình Thạnh
 5 317m2 thương lượng
720 Điện Biên Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh
 225-700m2 90 tỷ +
720 Điện Biên Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh
 500m2 155 tỷ
720 Điện Biên Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh
 557m2 200 tỷ
720 Điện Biên Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh
 225m2 - 700m2 84 tỷ+
720 Điện Biên Phủ, P22. Quận Bình Thạnh
 275 - 500m2 84 tỷ
90 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh
 3-5 200-400 52 tỷ+