Hiển thị tất cả 8 kết quả

Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2
 5 400-700m2 6000$/tháng +
Saroma Villa, Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Quận 2
 4 500m2 10,000$/Tháng
145 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền Quận 2
 5  300M2  7000$/tháng