Showing 1–12 of 37 results

1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 nhà thô 820m2 60 tỷ
Số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 4 170m2 18 tỷ
Số 1 đường 104 BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 nhà thô 998.7m2 90 tỷ
Diamond Island Luxury Residences, Số 1 đường 104 BTT, P. Bình Trưng Tây, Q2
 Nhà thô 820m2 58 tỷ
1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 4 308m2 25 tỷ
Số 1, đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 3 -5 700-850m2 liên hệ
Diamond Island, Số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 664m2 75 tỷ
Số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 nhà thô 692.88m2 call
Số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 5 786m2 45 tỷ
Dự án Diamond Island, số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 nhà thô 820m2 60 tỷ

Call: 0902.601.689