Showing all 5 results

259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
 5 367m2 71 tỷ
259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận
 4 491m2 89 tỷ
đang giao - Giá: 110 tr - 150tr/m2
259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

Call: 0902.601.689