Showing all 6 results

phường Tân Thuận Đông, Quận 7
 4 326m2 28 tỷ
Khu biệt thự Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 5 17.5x17.5 Liên hệ
- Giá: 12 tỷ +
Đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Đường Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 15,600m2 535 tỷ

Call: 0902.601.689