Showing all 4 results

Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
 1407m2 88 tỷ
86 Đường Cầu Đình, phường Long Phước, Quận 9, HCM
Phường Phú Hữu, Quận 9
Khởi công: 1/2019

Call: 0902.601.689