Hiển thị tất cả 3 kết quả

Khu phố Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Q7
 5 313m2 63.5 tỷ
Khu Nam Viên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 460m2 230 tỷ