Showing all 4 results

số 3, Công Xã Pari, phường Bến Nghé, Quận 1
 782m2 Liên hệ
2A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1
 nhà thô 225m2 125 tỷ
2A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
 225 -325m2 125 tỷ+
2A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1
 437m2 350 tỷ

Call: 0902.601.689