Showing all 2 results

259 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3
 3 205m2 163tr/m2
259 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3
 nhà thô 367m2 195tr/m2

Call: 0902.601.689