Showing 1–12 of 15 results

Số 1 đường 104 BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 nhà thô 998.7m2 90 tỷ
259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
 682m2 88 tỷ
Số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 nhà thô 692.88m2 call
Số 1, đường 101 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 nhà thô 561m2 80 tỷ
Số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 5 651m2 10,000$/tháng
số 1, đường 101 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 5 566m2 10,000$/tháng
Số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 500 - 1000m2 38 tỷ +
Số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 4 566.46m2 50 tỷ
số 1, đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 Nhà thô 356m2 34 tỷ
Diamond Island, số 1 đường 104 BTT, phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 4 560m2 50 tỷ

Call: 0902.601.689