Hiển thị tất cả 4 kết quả

23 đường Trần Bạch Đằng Thủ Thiêm Thủ Đức Hồ Chí Minh
 1 57m2  25.000.000
23 đường Trần Bạch Đằng Thủ Thiêm Tp.Thủ Đức Hồ Chí MInh
 1 57m2  32.000.000
23 Trần Bạch Đằng An Khánh Quận 2
 2 86m2  2000$
Thủ Thiêm
 2  84m2  28.000.0000